Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 

V pořádku Další informace
499 405 439
zsslunecni@zs-slunecni.cz

AKTIVITY / AKCE

Zde se dozvíte co je u nás nového a co jsme dělali
zobrazit vše

OZNÁMENÍ TERMÍNU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

v Hostinném 30. 9. 2021      

 OZNÁMENÍ TERMÍNU KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

– kandidát z řad zákonných zástupců Z

Volby člena Školské rady SŠ a ZŠ Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329 z řad zákonných zástupců žáků základní školy se uskuteční

 ve čtvrtek 14. 10. 2021

 S ohledem na epidemiologická opatření proběhne volba distančně formou odevzdání hlasovacích lístků třídním učitelům.

 Za přípravný výbor: Mgr. Markéta Jindrová

                                  Mgr. Přemysl Jiran

Kandidátem do Školské rady za zákonné zástupce žáků základní školy je paní Jitka Pavlíčková.

NAVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ OD 1. ŘÍJNA 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s ohledem na všeobecné zvyšování cen potravin se mění výše ceny obědů pro naše žáky. 

 

Žáci 7 – 10 let – původní cena 25,- – cena po navýšení 27,- Kč

Žáci 11 – 14 let – původní cena 28,- – cena po navýšení 31,- Kč

Žáci 7 – 10 let – původní cena 31,- – cena po navýšení 34,- Kč

 

Děkujeme za pochopení.

P. Jiran – zást. řed.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

Po vypršení mandátu musí proběhnout nové volby do Školské rady, která je ze zákona (§ 167 a 168 Školského zákona) povinným orgánem školy.

Rada školy schvaluje důležité dokumenty, výroční zprávy, změny školních vzdělávacích plánů, vyjadřuje se k inspekčním zprávám, rozpočtu školy a má právo se vyjadřovat k dalším okolnostem týkajících se života školy.

Členy rady jsou, kromě zástupců pg. sboru a zřizovatele, též zástupci z řad rodičů a zákonných zástupců. Za základní školu je volen jeden kandidát z jejich řad. Počet hlasů se rovná počtu dětí, tzn., že za jedno dítě volí pouze jeden z rodičů či zákonných zástupců.

Termín konání voleb je stanoven na 15. října 2021

Podávání návrhů na jednotlivé kandidáty bude probíhat do 30. 9. 2021 – návrhy kandidátů podávejte formou lístku (viz odkaz „dokumenty školy“ pod záložkou ZŠ), které odevzdáte třídním učitelům.

 

 Za přípravný výbor voleb        Přemysl Jiran, zást. řed.

ZŠ SLUNEČNÍ HOSTINNÉ VÁS VÍTÁ!

VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLUNEČNÍ, která je  součástí subjektu nesoucího název Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329

Jsme státní škola zajišťující péči dětem s mentálním postižením, kombinovaným postižením a dětem s poruchamim autistického spektra. Našim žákům poskytujeme výchovně vzdělávací péči ve vzdělávacích programech základní a speciální školy, pedagogickou asistenci a rehabilitační péči.

Klademe důraz na příjemné a klidné prostředí, vzájemné mezilidské vztahy včetně intenzivního kontaktu s rodiči.

Mgr. Přemysl Jiran  zást. ředitele školy

Děkujeme všem partnerům za jejich podporu.

PARTNEŘI ŠKOLYProgramování a webhosting MagicHouse s.r.o.