Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 

V pořádku Další informace
499 405 439
zsslunecni@zs-slunecni.cz
Asistence

Asistence

Pedagogickou asistenci využívá více jak polovina žáků školy. Bez této služby bychom nemohli zajistit služby v takové kvalitě a takovém rozsahu, jako se nám to daří nyní. Prošli jsme dlouhou cestou, než se nám podařilo zajistit kvalitní a fungující systém.

V současné době máme pět asistentek pedagoga.

Asistentky mají odpovídající vzdělání - akreditaci osobní i pedagogické asistentky (popř. si kvalifikaci aktuálně doplňují)

Asistentky se soustavně a průběžně vzdělávají ve všech oblastech, které mohou ke zkvalitnění péče přispět. Např.: bazální stimulace, arteterapie, ergoterapie, rehabilitace.... Získané vědomosti a znalosti v praxi uplatňují.

Péči v této oblasti podporujeme pořizováním rehabilitačních pomůcek, plánujeme zřízení speciální rehabilitační a relaxační místnosti

Cílem naší práce za podpory asistentů je poskytovat žákům s tělesným postižením a hlubším postižením, kombinovanými vadami, autismem, takové klima a pomoc, které jim pomůže překonat potíže vyplývající z postižení. Vzhledem ke složení dětí a skladbě tříd (téměř ve všech třídách jsou žáci několika, nejméně dvou ročníků, ale i více ročníků) se potřeba asistentů neustále zvyšuje. Přestože jsou asistenti přiděleni ke konkrétním dětem, provoz školy vyžaduje jejich pomoc i u ostatních dětí ve třídě. Každé dítě vyžaduje individuální přístup, má odlišné schopnosti, tempo práce než ostatní a pracujeme s ním tedy individuálně, často podle  IVP.

Děkujeme všem partnerům za jejich podporu.

PARTNEŘI ŠKOLYProgramování a webhosting MagicHouse s.r.o.