Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 

V pořádku Další informace
499 405 439
zsslunecni@zs-slunecni.cz
Aktuality/akce

Aktuality/akce

VÝZVA

Vážení rodiče,

DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁM O MAXIMÁLNÍ OHLEDUPLNOST A ZODPOVĚDNOST!

 V současné době výrazně se zhoršující epidemiologické situace vás žádám:

  • NEPOSÍLEJTE své děti do školy s jakýmikoli (i drobnými) příznaky nemoci
  • NEPOSÍLEJTE své děti do školy v případě, že se ve vaší rodině nebo blízkém okolí objevil někdo s nemocí covid-19

Je naší povinností zajistit v maximální možné míře ochranu VŠECH žáků školy. Je možné, že se nám to nemusí, s ohledem na obrovský výskyt nemoci ve společnosti povést. Žádám vás však o maximální respekt ke zdraví všech, s kým vy a vaše dítě přichází do styku.

Děkuji.

V Hostinném 25. 11. 2021                                                                                P. Jiran – zást. řed. školy

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 14. 10. 2021

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

– kandidát z řad zákonných zástupců žáků ZŠ

Volba člena Školské rady SŠ a ZŠ Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329 z řad zákonných zástupců žáků základní školy se uskutečnila

ve čtvrtek 14. 10. 2021

S ohledem na epidemiologická opatření proběhla volba distančně formou odevzdání hlasovacích lístků třídním učitelům.

Do Školské rady Střední školy a Základní školy Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329, Hostinné, 54371 byla jako zástupce z řad zákonných zástupců žáků základní školy zvolena počtem hlasů 28

 paní Jitka Pavlíčková

Počet žáků: 29

Počet odevzdaných volebních lístků: 28

Za přípravný výbor: Mgr. Markéta Jindrová

                             Mgr. Přemysl Jiran

OZNÁMENÍ TERMÍNU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

v Hostinném 30. 9. 2021      

 OZNÁMENÍ TERMÍNU KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

– kandidát z řad zákonných zástupců Z

Volby člena Školské rady SŠ a ZŠ Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329 z řad zákonných zástupců žáků základní školy se uskuteční

 ve čtvrtek 14. 10. 2021

 S ohledem na epidemiologická opatření proběhne volba distančně formou odevzdání hlasovacích lístků třídním učitelům.

 Za přípravný výbor: Mgr. Markéta Jindrová

                                  Mgr. Přemysl Jiran

Kandidátem do Školské rady za zákonné zástupce žáků základní školy je paní Jitka Pavlíčková.

NAVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ OD 1. ŘÍJNA 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s ohledem na všeobecné zvyšování cen potravin se mění výše ceny obědů pro naše žáky. 

 

Žáci 7 – 10 let – původní cena 25,- – cena po navýšení 27,- Kč

Žáci 11 – 14 let – původní cena 28,- – cena po navýšení 31,- Kč

Žáci 7 – 10 let – původní cena 31,- – cena po navýšení 34,- Kč

 

Děkujeme za pochopení.

P. Jiran – zást. řed.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

Po vypršení mandátu musí proběhnout nové volby do Školské rady, která je ze zákona (§ 167 a 168 Školského zákona) povinným orgánem školy.

Rada školy schvaluje důležité dokumenty, výroční zprávy, změny školních vzdělávacích plánů, vyjadřuje se k inspekčním zprávám, rozpočtu školy a má právo se vyjadřovat k dalším okolnostem týkajících se života školy.

Členy rady jsou, kromě zástupců pg. sboru a zřizovatele, též zástupci z řad rodičů a zákonných zástupců. Za základní školu je volen jeden kandidát z jejich řad. Počet hlasů se rovná počtu dětí, tzn., že za jedno dítě volí pouze jeden z rodičů či zákonných zástupců.

Termín konání voleb je stanoven na 15. října 2021

Podávání návrhů na jednotlivé kandidáty bude probíhat do 30. 9. 2021 – návrhy kandidátů podávejte formou lístku (viz odkaz „dokumenty školy“ pod záložkou ZŠ), které odevzdáte třídním učitelům.

 

 Za přípravný výbor voleb        Přemysl Jiran, zást. řed.

DOCHÁZKA DĚTÍ - ZDRAVOTNÍ STAV

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy nám do školy posíláte děti, které nejsou v bezvadném zdravotním stavu, UPOZORŇUJI, ŽE DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Čl. 2. odst. j.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

posílat dítě do školy bez zdravotních problémů (zejména s ohledem na přítomnost dalších žáků se zdravotními problémy ve třídním kolektivu, zvláště v době epidemií bere ohled na ostatní žáky školy, dbá na dostatečnou rekonvalescenci svého dítěte). V případě výskytu vnějších parazitů (zejména vší apod.) zákonný zástupce neposílá dítě do školy do doby jejich úplného odstranění (platí i pro hnidy).

 

MÁTE POVINOST POSÍLAT DÍTE DO ŠKOLY BEZ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ. Tato povinnost se nevztahuje pouze na covid, ale na veškeré, i drobné příznaky jakéhokoli onemocnění (včetně rýmy, pokašlávání apod.)

Žádám vás o respektování tohoto pravidla a ohleduplnost vůči ostatním dětem i pedagogům.

 

Děkuji.

V Hostinném 9. 6. 2021

P. Jiran – zást. řed .

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST OD 8. 6. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Pedagogové nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

ZÁPIS NOVÝCH PRVŇÁČKŮ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU,

bude probíhat formou individuálních konzultací se zákonnými zástupci po předchozí domluvě na tel: 605 983 447 V TERMÍNU OD 1. 4. DO 30. 4. 2021

V BUDOVĚ ZŠ SLUNEČNÍ, MLÁDEŽNICKÁ 229, HOSTINNÉ

S sebou:

  • !!! DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (SPC),
  • OBČANSKÝ PRŮKAZ
  • KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

OŠETŘOVNÉ

Pokyny k vyplnění údajů školy:

Název: Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné

IČ: 60154021

Ulice: Mládežnická

Číslo domu: 329

Obec: Hostinné

PSČ: 54371

Stát: Česká republika

Důvod uzavření: Uzavření školy z nařízení vlády ČR

POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ NA ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST OD 18. 11. 2020

Po konzultaci s odborem školství KH kraje a na základě zkušeností s nošením roušek v zařízeních, která také tuto povinnost nemají a přesto přísně dodržují jejich používání, Vás žádám o maximální míru ohleduplnosti a vstřícnosti - důrazně doporučuji používání ochranných prostředků na zakrytí nosu a úst, abychom co možná nejvíce snížili nebezpečí, že příští dny či týdny budeme trávit v karanténě nebo s vážnými zdravotními problémy. Výjimečné případy, kdy z vážných důvodů dítě nemůže roušku mít, budeme řešit individuálně. Pedagogičtí pracovníci školy budou ochranné prostředky používat. Věřím, že doporučení budete respektovat a děti budou do školy roušky nosit v minimálním počtu 2 na den (lépe 3 a více) + igelitový sáček na již použité.

Děkuji za pochopení, vstřícnost a ohleduplnost.

P. Jiran - zást. řed.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Věnujte, prosím, pozornost preventivním opatřením a dalším nařízením. Žádáme o jejich důsledné respektování.

Pro více informací rozklikněte tento odkaz.

JAK ŘEŠIT OŠETŘOVNÉ?

Galerie města Trutnov - Výstava Václava Girsy - 19. 2. 2020

.... tvoření nás baví

PLAVECKÝ KURZ 2020

Ve vodě jsme jako doma. Děkujeme do Jilemnice.

KARNEVAL 30. 1. 2020

Zakončení 1. pololetí nemohlo proběhnout ve veselejším duchu. Mockrát děkujeme našemu kamarádovi Slávkovi Šmídovi!

VÁNOČNÍ BESÍDKA 12. 12. 2019

Po roce jsme opět převedli jak umíme zpívat a recitovat a jak šikovné máme ruce. Děkujeme všem našim dospělákům, kteří s námi besídku připravili.

NAVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ

 

Věková skupina

Stávající cena

Nová cena od 1. 1. 2019

7 – 10 let

24,-

25,-

11 – 14 let

25,-

28,-

15 a více

26,-

31,-

Mikuláš na Sluneční 5. 12. 2019

Ani v tomto roce nemohl Mikuláš se svou družinou minout naši školu, aby odměnil naše hodné děti. Děkujeme!

Adventní výlet do Jilemnice 2. 12. 2019

Vánoce v Krkonoších aneb adventní zastavení v předvánočním shonu v jilemnickém muzeu.

VÝLET DO VRCHLABÍ - I. třída

V rámci třídního projektu "Poznáváme okolní města" jsme se 10. 10. 2019 vydali za krásami "brány Krkonoš"

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM

Další milé a zajímavé setkání s knížkou a známou osobností - čtvrtek 19. 9. 2019, Střelnice Vrchlabí

ŠKOLNÍ VÝLET - BALDŮV SVĚT- 12. 6. 2019

Na konci školního roku jsme si zasloužili pěkně se vyřádit. Baldův svět byl tím pravým místem.

MÁME 3. MÍSTÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

Tým naší školy vybojoval krásné 3. místo na soutěži mladých zdravotníků v Úpici. BLAHOPŘEJEME !!!

TURNAJ BOCCIA - VRCHLABÍ 26. 3. 2019

Nevadí, že jsme nezvítězili. Ukázali jsme, že umíme bojovat, hrát fér a umíme se hezky chovat.

KARNEVAL 13. 3. 2019

Tradiční odpoledne plné her, soutěží a tance jsme si náramně užili.

ADVENTNÍ VÝLET DO RATIBOŘIC 7. 12. 2018

Možnost potkat se s BABIČKOU a jejími vnoučaty jsme si nemohli nechat ujít.

VÁNOČNÍ BESÍDKA A TRH 6. 12. 2018

Koledy, říkadla, vůně cukroví a dobrá nálad patří k adventu na Sluneční již neodmyslitelně.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 5. 12. 2018

Děkujeme Mikulášovi, andílkům a čertům z DDM Hostinné za zpříjemnění svátečního dne i za dárečky.

Keramický den - 14. 11. 2018

Pilně se připravujeme na vánoční besídku. Tentokrát pracujeme s keramickou hlínou.

Návštěva dne otevřených dveří u našich starších kamarádu ze střední školy - 8. 11. 2018

VZPoura úrazům 1. 11. 2018

Děkujeme za velmi poučné a zajímavé povídání. Budeme na sebe dávat pozor.

MLADÝ ZDRAVOTNÍK - ÚPICE 14. 6. 2018

MÁME 1. MÍSTÓÓÓÓÓOÓ !!!!!! Náš tým vyhrál krajské kolo „Mladého zdravotníka“

Děkujeme všem partnerům za jejich podporu.

PARTNEŘI ŠKOLYProgramování a webhosting MagicHouse s.r.o.