Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 

V pořádku Další informace
499 405 439
zsslunecni@zs-slunecni.cz
ZŠ speciální

ZŠ speciální

Cílem základní školy speciální je poskytovat žákům, kteří pro svůj zdravotní handicap nezvládají vzdělávací program školy základní takové prostředí a klima, ve kterém se úspěšně uplatní a získají základy vzdělání poskytované základní školou speciální.

Tým pedagogů, asistentů pedagoga a osobních asistentů se snaží rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků s těžším mentálním postižením, vybavovat je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do  běžného společenského života.

Třídní kolektivy o max. počtu 6 dětí.

Ve třídě působí učitel a asistent pedagoga-osobní asistent.

Při výchově a vzdělávání jsou využívány speciální metody práce, za využití speciálních i rehabilitačních, relaxačních pomůcek, speciální aktivity.

V případě potřeby tvoříme na základě doporučení školského poradenského zařízení Individuální vzdělávací plány. Spolupracujeme s odborníky: klinickými psychology, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, psychiatry, logopedy, neurology, specialisty na autismus.

Ve škole působí výchovný poradce i školní metodik prevence.

 

Speciální aktivity

 

  • arteterapie
  • ergoterapie
  • projektové dny
  • canisterapie

 

Žáci mohou využívat doplňkových služeb

  • školní družinu,
  • školní stravování,
  • dobrou dopravní dostupnost
Děkujeme všem partnerům za jejich podporu.

PARTNEŘI ŠKOLYProgramování a webhosting MagicHouse s.r.o.